Δεύτερη Γνώμη στο εξωτερικό

Με τον όρο «Δεύτερη Ιατρική Γνώμη» εννοούμε την ολοκληρωμένη εκτίμηση του ιατρικού σας ιστορικού, της διάγνωσής σας και του προγράμματος θεραπείας σας, από εξειδικευμένους γιατρούς κορυφαίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό…

Νοσηλεία στο εξωτερικό

Η Care Life, έχοντας πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στη νοσηλεία στο εξωτερικό, αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στην αναζήτηση της κατάλληλης θεραπείας/νοσηλείας σε εξειδικευμένα νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Επανεκτίμηση υλικού βιοψίας

Στην Ιατρική, η ιστολογική εξέταση, αποτελεί την ακριβέστερη διαγνωστική μέθοδο και παίζει σημαντικό ρόλο στη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενή, αφού σε αυτήν την εξέταση βασίζεται κυρίως η διάγνωση, η πρόγνωση και η θεραπεία του ασθενούς.

Ιατρικές Μεταφράσεις

Ιατρικές μεταφράσεις είναι οι μεταφράσεις εκείνες που αφορούν κείμενα ιατρικών θεμάτων. Οι ιατρικές μεταφράσεις είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ορθή εκτίμηση ενός ιατρικού φακέλου που προωθείται στο εξωτερικό.

Αντίγραφα-Ψηφιοποίηση

Με τον όρο «Αντίγραφα Ιατρικών εξετάσεων» εννοούμε την αντιγραφή κάθε είδους απεικονιστικών εξετάσεων με υψηλή ακρίβεια και πιστότητα στην ίδια απεικονιστική μορφή, π.χ. αντίγραφο από film σε film ή από χαρτί σε χαρτί.

Ιατρικός Τουρισμός

Ο ιατρικός τουρισμός αναφέρεται στη μετάβαση εκτός και εντός συνόρων ανθρώπων με προβλήματα υγείας προκειμένου να τους παραχθεί ιατρική φροντίδα που στοχεύει στην πρόληψη, διάγνωση και διατήρηση της υγείας τους…

Οι πελάτες μας μιλούν