Ανακοινώσεις

  1. Διοργάνωση στην Αθήνα του Cancer Forum, 2009, 19 Φεβρουαρίου,  με πρόσκληση ομιλίας  παγκοσμίου φήμης καθηγητών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων από το Uppsala University Hospital, Σουηδίας. Την εκδήλωση άνοιξε ο Σουηδός Πρέσβης στην Αθήνα, κ. Hakan Malmqvist
  2. Συμμετοχή στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων-Ακτινολόγων, 2010, Οκτ 8-10