Χειρουργική Gamma Knife

Η χειρουργική Gamma Knife®, η οποία αναφέρεται μερικές φορές και ως στερεοτακτική χειρουργική, είναι μία μη-επεμβατική μέθοδος θεραπείας εγκεφαλικών παθήσεων, απελευθέρωσης μονής υψηλής δόσης ακτινοβολίας σε μία μικρή και καθορισμένη περιοχή της ενδο-κρανιακής μάζας μέσω  του άθικτου κρανίου.

Η χειρουργική εφευρέθηκε από τον καθηγητή Lars Leksell στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Karolinska το 1968. Σήμερα, αποτελεί αναγνωρισμένη μέθοδο της νευροχειρουργικής, με χιλιάδες δημοσιεύσεις, με αναφορές μεταξύ άλλων για την λειτουργικότητα της θεραπείας, την βελτίωση της ζωής των ασθενών και την αποτελεσματικότητα της.