Δεύτερη Γνώμη στο εξωτερικό

Τι είναι η «Δεύτερη Ιατρική Γνώμη» ;

Με τον όρο «Δεύτερη Ιατρική Γνώμη» εννοούμε την ολοκληρωμένη εκτίμηση του ιατρικού σας ιστορικού, της διάγνωσής σας και του προγράμματος θεραπείας σας, από εξειδικευμένους γιατρούς κορυφαίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό, βασισμένη στον ιατρικό σας φάκελο, χωρίς  την ανάγκη μετάβασης σας (φυσικής σας παρουσίας).

Ο εξειδικευμένος γιατρός μπορεί να σας προτείνει να υποβληθείτε σε περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο,  να επιβεβαιώσει την διάγνωση και την θεραπεία σας, ή να προτείνει μία εναλλακτική διάγνωση ή/και πρόγραμμα θεραπείας.

Γιατί να αναζητήσω  «Δεύτερη Ιατρική Γνώμη» ;

Συνήθως οι ασθενείς αναζητούν δεύτερη ιατρική γνώμη όταν αισθάνονται ανασφάλεια ή αναζητούν μια πιο εξειδικευμένη γνωμάτευση σχετικά με την διάγνωσή τους, το θεραπευτικό σχέδιο που τους έχει προταθεί, εάν οι θεραπευτικές τους επιλογές είναι πολύπλοκες ή/και επικίνδυνες. Είναι απολύτως φυσιολογική ανθρώπινη ανάγκη να αναζητήσετε μία δεύτερη ιατρική γνώμη, όταν έχετε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ποιοι είναι οι τομείς που συνήθως ζητείται μία «Δεύτερη Ιατρική Γνώμη»;
  • Ογκολογία
  • Νευροχειρουργική
  • Ορθοπεδική
  • Ρομποτική Χειρουργική
Σε τι θα ωφεληθώ αναζητώντας μία «Δεύτερη Ιατρική Γνώμη» μέσω της Care Life;

Τα οφέλη από την απόφαση σας να απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο γραφείο μας είναι πολλά.

Πρωτίστως  αφορούν την εξεύρεση ενός εξειδικευμένου νοσοκομείου του εξωτερικού για το ιατρικό σας περιστατικό και τη  λήψη  μιας δεύτερης γνώμης από  ομάδα ειδικών, χωρίς την ανάγκη μετάβασης σας στο νοσοκομείο που θα επιλεγεί.

Επίσης η συγκέντρωση των σωστών ιατρικών εγγράφων και εξετάσεων για τον φάκελο σας, η μετάφραση και η ψηφιοποίηση τους αν χρειάζεται, η συμπλήρωση όλων των εντύπων που απαιτούνται από το νοσοκομείο που θα επιλεγεί, καθώς και όλη η επικοινωνία με τους υπευθύνους εκεί, μπορεί να γίνει από το γραφείο μας ώστε και να εξοικονομηθεί  χρόνος, που ίσως είναι πολύτιμος, αλλά και εσείς να μπορέσετε να επικεντρωθείτε μόνο στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζετε και όχι σε γραφειοκρατικά/διαδικαστικά θέματα. Αυτά, τα αναλαμβάνουμε εμείς για λογαριασμό σας!

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται;

Η διαδικασία είναι απλή για τον ενδιαφερόμενο, καθώς το γραφείο μας αναλαμβάνει να οργανώσει και συγκεντρώσει τον ιατρικό φάκελο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να διεκπεραιώσει τη γραφειοκρατία. Συνοψίζεται σε 5 βήματα:

  1. Επικοινωνία-συνάντηση με τον/την υπεύθυνο της Care Life για τη διαχείριση ιατρικού περιστατικού στο εξωτερικό
  2. Επιλογή του νοσηλευτικού φορέα μόνο με την σύμφωνη γνώμη σας
  3. Προετοιμασία του ιατρικού σας φακέλου  για την αποστολή του στον επιλεγμένο φορέα περίθαλψης (συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων κτλ)
  4. Αποστολή του ιατρικού σας φακέλου μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) με εγγυημένη ημερομηνία παράδοσης στο νοσοκομείο του εξωτερικού
  5. Παράδοση της γνωμάτευσης του εξειδικευμένου για την ιατρική σας περίπτωση γιατρού του νοσοκομείου επιλογής σας