Ενδοκρινολογική Ογκολογία

Οι νευροενδοκρινείς όγκοι (NETs) είναι μία ετερογενής ομάδα όγκων που προέρχονται από τα ενδοκρινικά κύτταρα που εντοπίζονται π.χ στο πάγκρεας, στο θυρεοειδή και στην γαστροεντερική και αναπνευστική περιοχή. Λόγω του ότι η πλειονότητα των NETs αναπτύσσεται βράδεως, συνήθως διαγνώσκονται αργοπορημένα, με αποτέλεσμα υψηλότερο κίνδυνο μεταστατικής ασθένειας.

Σο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουψάλα (Uppsala University Hospital) λειτουργεί ένα από τα παγκοσμίως πρωτοπόρα κέντρα για την διάγνωση και θεραπεία των νευροενδοκρινών όγκων (NET’s), το «Κέντρο Αριστείας της Ουψάλα για ενδοκρινείς όγκους», με επικεφαλής τον παγκοσμίου φήμης καθηγητή γιατρό Professor Kjell Öberg

Πηγή: http://www.akademiska.se/endocrinetumors