Επανεκτίμηση υλικού βιοψίας

Τι είναι η «επανεκτίμηση υλικού βιοψίας»;

Στην Ιατρική, η ιστολογική εξέταση, αποτελεί την ακριβέστερη διαγνωστική μέθοδο και παίζει σημαντικό ρόλο στη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενή, αφού σε αυτήν την εξέταση βασίζεται κυρίως η διάγνωση, η πρόγνωση και η θεραπεία του ασθενούς.  Για τους λόγους αυτούς, πολλές φορές είναι αναγκαία η αποστολή του υλικού βιοψίας  για επανεκτίμηση του, πέραν της αρχικής εκτίμησης που έχει πραγματοποιηθεί στο Παθολογοανατομικό εργαστήριο του νοσοκομείου που έχει επιλεγεί από τον ενδιαφερόμενο για την θεραπεία του.

Γιατί να χρησιμοποιήσω  τις υπηρεσίες της Care Life για «επανεκτίμηση υλικού βιοψίας»;

Η αποστολή του υλικού βιοψίας σε εξειδικευμένο εργαστήριο στο εξωτερικό, δεν είναι μία απλή διαδικασία και οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες τόσο με τον τρόπο αποστολής του υλικού μέσω των περισσότερων εταιρειών ταχυμεταφορών (courier) που δεν αναλαμβάνουν την παραλαβή του από ιδιώτες, αλλά και με τα ιδιαίτερα έγγραφα που απαιτούνται για να το «συνοδεύσουν».

Η Care Life ακολουθεί μια προκαθορισμένη διαδικασία για την αποστολή του υλικού βιοψίας και την παρακολούθηση της διαδικασίας επανεκτίμησης του. Επίσης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με την  διαδικασία επιστροφής του υλικού βιοψίας , που είναι το ίδιο σημαντική, αφού το υλικό αυτό απαιτείται να επιστρέφεται στο παθολογοανατομικό εργαστήριο που αρχικά εκτιμήθηκε και αναλύθηκε και αναλαμβάνει τα θέματα γραφειοκρατίας σχετικά με την επιστροφή του υλικού, κατόπιν επιθυμίας του ενδιαφερόμενου.