Γιατί εμάς;

Εμπειρία

Διαχειριζόμαστε ιατρικούς φακέλους ασθενών από το 1993

Εχεμύθεια

Χειριζόμαστε κάθε φάκελο με απόλυτη εχεμύθεια, άμεσα και αποτελεσματικά

Καλύτερη και άμεση Πρόσβαση

Γνωρίζουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται από φημισμένα νοσοκομεία του εξωτερικού διασφαλίζοντας έτσι ότι δεν «χάνεται» πολύτιμος χρόνος στην προετοιμασία και αποστολή του ιατρικού σας φακέλου.

Επιλογή των Υπηρεσιών μας

Δεν είναι απαραίτητη η διαχείριση του ιατρικού σας φακέλου από την Care Life για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ιατρικής μετάφρασης ή πραγματοποίησης αντιγράφων και ψηφιοποίησης απεικονιστικών εξετάσεων.

Τιμές/Δεν υπάρχουν «κρυφές» χρεώσεις

Η αμοιβή μας είναι εφάπαξ και συμπεριλαμβάνει όλα τα στάδια διαχείρισης του ιατρικού σας φακέλου, από την πρώτη επαφή στο νοσοκομείο του εξωτερικού έως ότου να ολοκληρωθεί η υπόθεση σας.

Αντικειμενικότητα

Δεν έχουμε οικονομική σχέση με τα νοσοκομεία του εξωτερικού και για τον λόγο αυτό μπορούμε να σας προτείνουμε με αντικειμενικότητα και μακριά από κάθε συμφέρον τα κατάλληλα νοσοκομεία που είναι εξειδικευμένα για την ιατρική σας περίπτωση.

Μία στάση

Είμαστε το μοναδικό γραφείο Διαχείρισης Ιατρικού Φακέλου στην Ελλάδα, που μπορεί να σας παρέχει σε «μία στάση», υπηρεσίες διαχείρισης του ιατρικού σας φακέλου στο εξωτερικό, και ταυτόχρονα τη δυνατότητα μετάφρασης των εξειδικευμένων ιατρικών σας εγγράφων, αλλά και ψηφιοποίησης/αντιγραφής των απεικονιστικών σας εξετάσεων.

Ανεξάρτητη επιλογή

Λειτουργούμε ανεξάρτητα από συμβόλαια και συμφωνίες με τα νοσοκομεία του εξωτερικού. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αναλάβουμε την επικοινωνία και διαχείριση του ιατρικού σας φακέλου και σε νοσοκομεία της επιλογής σας ή που σάς έχει συστήσει ο θεράπων ιατρός σας.

997

Ιατρικούς φακέλους

497

Νοσηλείες σε ασθενείς