Ιατρικές Μεταφράσεις

Τι εννοούμε λέγοντας  «ιατρικές μεταφράσεις»;

Ιατρικές μεταφράσεις είναι οι μεταφράσεις εκείνες  που αφορούν κείμενα ιατρικών θεμάτων. Αναφέρουμε ενδεικτικά:

  • Γνωματεύσεις απεικονιστικών εξετάσεων (CT, MRI, Φασματοσκοπία κτλ)
  • Ιατρικό ιστορικό, εκθέσεις και πορίσματα
  • Εξιτήριο νοσοκομείου
  • Τιμολόγιο Νοσηλείας
  • Κυτταρολογικές και Ιστολογικές Εκθέσεις
  • Αιματολογικές-Ουρολογικές Εξετάσεις
a
Γιατί να χρησιμοποιήσω την Care Life για τις ιατρικές μου μεταφράσεις;

Οι ιατρικές μεταφράσεις είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ορθή εκτίμηση ενός ιατρικού φακέλου που προωθείται στο εξωτερικό. Για τον λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε με μεταφραστές που έχουν πολύχρονη εμπειρία στην μετάφραση κειμένων ιατρικού περιεχομένου, με σκοπό να παρέχουμε  αξιόπιστες και  έγκυρες μεταφράσεις με τον συντομότερο δυνατό χρόνο παράδοσης.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα μεταφρασμένα έγγραφα σε ασφαλιστικούς φορείς/Ταμεία;

Αναλαμβάνουμε την επικύρωση των μεταφράσεων μέσω εξειδικευμένων δικηγόρων – οπότε και αυτές καθίστανται επίσημες για οποιαδήποτε χρήση τους και ισότιμες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Μπορώ να κάνω μόνο τις ιατρικές μου μεταφράσεις στην Care Life;

Ναι, μπορούμε να αναλάβουμε μόνο τις ιατρικές σας μεταφράσεις, χωρίς να υπάρχει άλλη σχετική υποχρέωση από πλευράς σας των συνολικά προσφερόμενων υπηρεσιών μας.