Νοσηλεία στο εξωτερικό

Γιατί να αναζητήσω Νοσηλεία στο εξωτερικό ;

Συνήθως οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν νοσηλεία στο εξωτερικό, αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα υγείας, ή οι περιπτώσεις τους μπορεί να μην αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα, ή η θεραπεία που τους έχει προταθεί να μην δίνεται στην Ελλάδα.

Γιατί να αναζητήσω  «Νοσηλεία στο εξωτερικό» μέσω της Care Life ;

Η  Care Life, έχοντας πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στη νοσηλεία στο εξωτερικό, αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στην αναζήτηση της κατάλληλης θεραπείας/νοσηλείας σε εξειδικευμένα νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με την εμπειρία μας, θα προτείνουμε αναλόγως της ιατρικής σας περίπτωσης, τα καταλληλότερα νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, στα οποία εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες θα εξετάσουν τον ιατρικό σας φάκελο και θα σας προτείνουν τη θεραπεία που ενδείκνυται, πάντοτε με την σύμφωνη γνώμη σας.

Ωστόσο, μπορούμε να αναλάβουμε την νοσηλεία σας στο εξωτερικό και σε νοσοκομείο της απολύτου επιλογής σας, εφόσον μας παρασχεθούν οι πληροφορίες σχετικά με το νοσοκομείο ή την κλινική και τον υπεύθυνο γιατρό.

Που μπορώ να απευθυνθώ  για «Νοσηλεία στο εξωτερικό» ;

Τα κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα που σας προτείνουμε για νοσηλεία/ θεραπεία στο εξωτερικό βρίσκονται σε πρωτοπόρες σε ιατρικά θέματα χώρες ενδεικτικά αναφέροντας τις:

  • Αμερική
  • Σουηδία
  • Αγγλία
  • Γερμανία
  • Ελβετία
Τι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ο ιατρικός μου φάκελος για  «Νοσηλεία  στο εξωτερικό» ;

Κάθε  ιατρική υπόθεση διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη, όπως επίσης και τα δικαιολογητικά/φόρμες που απαιτούνται από τον φορέα περίθαλψης που θα επιλεγεί, οπότε το  περιεχόμενο του ιατρικού φακέλου προς αποστολή, δεν είναι προκαθορισμένο.

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται;

Η διαδικασία είναι απλή για τον ενδιαφερόμενο, καθώς το γραφείο μας αναλαμβάνει να οργανώσει και συγκεντρώσει τον ιατρικό φάκελο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να διεκπεραιώσει όλη τη γραφειοκρατία που τυχόν απαιτείται. Συνοψίζεται σε 5 βήματα:

  1. Επικοινωνία-συνάντηση με τον/την υπεύθυνο της Care Life για τη διαχείριση ιατρικού περιστατικού στο εξωτερικό
  2. Επιλογή του νοσηλευτικού φορέα μόνο με την σύμφωνη γνώμη σας
  3. Προετοιμασία του ιατρικού σας φακέλου  για την αποστολή του στον επιλεγμένο φορέα περίθαλψης (συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων κτλ)
  4. Αποστολή του ιατρικού σας φακέλου μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) με εγγυημένη ημερομηνία παράδοσης στο νοσοκομείο του εξωτερικού
  5. Παράδοση της γνωμάτευσης του εξειδικευμένου για την ιατρική σας περίπτωση γιατρού του νοσοκομείου επιλογής σας

Η Care Life, ακολουθεί μια προκαθορισμένη διαδικασία σε ότι αφορά την επικοινωνία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τους αντίστοιχους ιατρούς, συγκεντρώνει και προωθεί άμεσα τον ιατρικό φάκελο του ενδιαφερομένου, και φροντίζει τη διεκπεραίωση των ιατρικών υποθέσεων, με ολοκληρωμένη και εχέμυθη διαχείριση μέχρι να επιστρέψετε σπίτι σας.