Ρομποτική Προστατεκτομή

Ρομποτικά Υποβοηθούμενη Ριζική Προστατεκτομή

Με την ριζική προστατεκτομή (επέμβαση διατήρησης νεύρων) ένας μεγάλος αριθμός ασθενών διατηρεί την σεξουλική του ικανότητα και αποφεύγει την ακράτεια. Ωστόσο, μετά από ριζική προστατεκτομή, τα επιτυχή ογκολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ικανότητες και την εμπειρία του χειρουργού.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Karolinska είναι πρωτοπόρο στην ρομποτικά υποβοηθούμενη ριζική προστατεκτομή και είναι το μεγαλύτερο ρομποτικό χειρουργικό κέντρο στην Ευρώπη. Η ουρολογική κλινική πραγματοποιεί περίπου  600 προστατεκτομές κάθε χρόνο, ενώ χειρουργοί από όλο τον κόσμο το επισκέπτονται σε τακτική βάση ώστε να εκπαιδευτούν στις ρομποτικές χειρουργικές τεχνικές.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Karolinska είναι επίσης πρωτοπόρο στην έρευνα των δυνητικών πλεονεκτημάτων της ρομποτικά υποβοηθούμενης ριζικής προστατεκτομής σε ασθενείς που προηγουμένως δεν θεωρούνταν υποψήφιοι επέμβασης, όπως ασθενείς με περιορισμένη μεταστατική ασθένεια, ιστορικό αποτυχημένης ακτινοθεραπείας ή άλλων θεραπευτικών μεθόδων και ασθενών με σημαντική συννοσηρότητα.