Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί εμάς;

Έχουμε την Εμπειρία από τη διαχείριση ιατρικών φακέλων ασθενών από το 1993.

Είμαστε το μοναδικό γραφείο παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα που μπορεί να σας προσφέρει στον ίδιο χώρο τις υπηρεσίες του, για την διαχείριση του ιατρικού σας φακέλου στο εξωτερικό, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα μετάφρασης των εξειδικευμένων ιατρικών σας εγγράφων, αλλά και ψηφιοποίησης/αντιγραφής των απεικονιστικών σας εξετάσεων.

Γνωρίζουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται από φημισμένα νοσοκομεία του εξωτερικού διασφαλίζοντας Καλύτερη και άμεση Πρόσβαση.

Μπορούμε να αναλάβουμε την επικοινωνία και διαχείριση του ιατρικού σας φακέλου σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της επιλογής σας.

Τι είναι η «Δεύτερη Ιατρική Γνώμη»;

Με τον όρο «Δεύτερη Ιατρική Γνώμη» εννοούμε την ολοκληρωμένη εκτίμηση της ιατρικής σας περίπτωσης από εξειδικευμένους γιατρούς κορυφαίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό, βασισμένη στον ιατρικό σας φάκελο, χωρίς  την ανάγκη μετάβασης σας.

Γιατί να αναζητήσω «Δεύτερη Ιατρική Γνώμη»;

Συνήθως οι ασθενείς αναζητούν δεύτερη ιατρική γνώμη όταν αισθάνονται ανασφάλεια ή αναζητούν μια πιο εξειδικευμένη γνωμάτευση σχετικά με την διάγνωσή τους, το θεραπευτικό σχέδιο που τους έχει προταθεί, εάν οι θεραπευτικές τους επιλογές είναι πολύπλοκες ή/και επικίνδυνες.

Σε τι θα ωφεληθώ αναζητώντας μία «Δεύτερη Ιατρική Γνώμη» μέσω της Care Life;

Η διαδικασία προετοιμασίας του ιατρικού σας φακέλου (ιατρικές μεταφράσεις, αντίγραφα εξετάσεων, απαιτούμενες αιτήσεις και ειδικά έγγραφα καταχώρησης του νοσοκομείου), επικοινωνίας και  τελικώς λήψης της εξειδικευμένης ιατρικής γνώμης, μπορεί να γίνει εύκολα, γρήγορα, χωρίς κόπο, άγχος και με τον πλέον κατάλληλο τρόπο,  χωρίς την ανάγκη μετάβασης σας στο νοσοκομείο του εξωτερικού.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για να λάβω μία «Δεύτερη Ιατρική Γνώμη»;

Η διαδικασία είναι απλή για τον ενδιαφερόμενο, καθώς το γραφείο μας αναλαμβάνει να οργανώσει και συγκεντρώσει τον ιατρικό φάκελο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να διεκπεραιώσει τη γραφειοκρατία. Συνοψίζεται σε 5 βήματα:

 1. Επικοινωνία-συνάντηση με τον/την υπεύθυνο της Care Life για τη διαχείριση ιατρικού περιστατικού στο εξωτερικό
 2. Επιλογή του νοσηλευτικού φορέα μόνο με την σύμφωνη γνώμη σας
 3. Προετοιμασία του ιατρικού σας φακέλου για την αποστολή του στον επιλεγμένο φορέα περίθαλψης (συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων κτλ)
 4. Αποστολή του ιατρικού σας φακέλου μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) με εγγυημένη ημερομηνία παράδοσης στο νοσοκομείο του εξωτερικού
 5. Παράδοση της γνωμάτευσης του εξειδικευμένου για την ιατρική σας περίπτωση γιατρού του νοσοκομείου επιλογής σας
  Γιατί να αναζητήσω «Νοσηλεία στο εξωτερικό» ;
Γιατί να αναζητήσω «Νοσηλεία στο εξωτερικό» ;

Συνήθως οι ενδιαφερομένοι που επιθυμούν νοσηλεία στο εξωτερικό, αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα υγείας, ή οι περιπτώσεις τους μπορεί να μην αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα, ή η θεραπεία που τους έχει προταθεί να μην δίνεται στην Ελλάδα.

Γιατί να αναζητήσω «Νοσηλεία στο εξωτερικό» μέσω της Care Life;

Η  Care Life, έχοντας πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στη νοσηλεία στο εξωτερικό, αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στην αναζήτηση της κατάλληλης θεραπείας/νοσηλείας σε εξειδικευμένα νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Επίσης, μπορούμε να αναλάβουμε την νοσηλεία σας στο εξωτερικό και σε νοσοκομείο της απολύτου επιλογής σας, εφόσον μας παρασχεθούν οι πληροφορίες σχετικά με το νοσοκομείο ή την κλινική και τον υπεύθυνο γιατρό.

Που μπορώ να απευθυνθώ για «Νοσηλεία στο εξωτερικό»;

Τα κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα που σας προτείνουμε για νοσηλεία/ θεραπεία στο εξωτερικό βρίσκονται σε πρωτοπόρες σε ιατρικά θέματα χώρες ενδεικτικά αναφέροντας : Αμερική, Σουηδία, Αγγλία, Γερμανία, Ελβετία κ.α.

Τι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ο ιατρικός μου φάκελος για «Νοσηλεία στο εξωτερικό»;

Κάθε  ιατρική υπόθεση διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη, όπως επίσης και τα δικαιολογητικά/φόρμες που απαιτούνται από τον φορέα περίθαλψης που θα επιλεγεί, οπότε το  περιεχόμενο του ιατρικού φακέλου προς αποστολή, δεν είναι προκαθορισμένο:  Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για «Νοσηλεία στο εξωτερικό»;

Η διαδικασία είναι απλή για τον ενδιαφερόμενο, καθώς το γραφείο μας αναλαμβάνει να οργανώσει και συγκεντρώσει τον ιατρικό φάκελο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να διεκπεραιώσει τη γραφειοκρατία. Συνοψίζεται σε 5 βήματα:

 1. Επικοινωνία-συνάντηση με τον/την υπεύθυνο της Care Life για τη διαχείριση ιατρικού περιστατικού στο εξωτερικό
 2. Επιλογή του νοσηλευτικού φορέα μόνο με την σύμφωνη γνώμη σας
 3. Προετοιμασία του ιατρικού σας φακέλου για την αποστολή του στον επιλεγμένο φορέα περίθαλψης (συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων κτλ)
 4. Αποστολή του ιατρικού σας φακέλου μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) με εγγυημένη ημερομηνία παράδοσης στο νοσοκομείο του εξωτερικού
 5. Παράδοση της γνωμάτευσης του εξειδικευμένου για την ιατρική σας περίπτωση γιατρού του νοσοκομείου επιλογής σας

Η Care Life, ακολουθεί μια προκαθορισμένη διαδικασία σε ότι αφορά την επικοινωνία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τους αντίστοιχους ιατρούς, συγκεντρώνει και προωθεί άμεσα τον ιατρικό φάκελο του ενδιαφερομένου, και φροντίζει τη διεκπεραίωση των ιατρικών υποθέσεων, με ολοκληρωμένη και εχέμυθη διαχείριση μέχρι να επιστρέψετε σπίτι σας.

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για τον δημόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα;

Καταρχήν θα πρέπει να έχετε την επιβεβαίωση του νοσοκομείου του εξωτερικού, ότι η περίπτωσή σας γίνεται αποδεκτή για θεραπεία. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθορίζονται κατά περίπτωση και αναλόγως του ασφαλιστικού σας φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Πώς μπορώ να μάθω με ποια νοσοκομεία μπορώ να έρθω σε επαφή;

Μπορούμε να έρθουμε σε επαφή και να διευθετήσουμε την νοσηλεία σας, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο του εξωτερικού. Για περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα «Νοσοκομεία» Πατήστε εδώ

Τι είναι η «επανεκτίμηση υλικού βιοψίας»;

Η ιστολογική εξέταση, παίζει σημαντικό ρόλο στη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενή, αφού σε αυτήν την εξέταση βασίζεται κυρίως η διάγνωση, η πρόγνωση και η θεραπεία του ασθενούς.  Για τους λόγους αυτούς, πολλές φορές είναι αναγκαία η αποστολή του υλικού βιοψίας σε νοσοκομείο του εξωτερικού για επανεκτίμηση του.

Γιατί να χρησιμοποιήσω τις υπηρεσίες της Care Life για «επανεκτίμηση υλικού βιοψίας»;

Η αποστολή του υλικού βιοψίας σε εξειδικευμένο εργαστήριο στο εξωτερικό, δεν είναι μία απλή διαδικασία και οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες τόσο με τον τρόπο αποστολής του υλικού μέσω των περισσότερων εταιρειών ταχυμεταφορών (courier) που δεν αναλαμβάνουν την παραλαβή του από ιδιώτες, αλλά και με τα ιδιαίτερα έγγραφα που απαιτούνται για να το «συνοδεύσουν».

Γιατί να χρησιμοποιήσω την Care Life για τις ιατρικές μου μεταφράσεις;

Οι ιατρικές μεταφράσεις είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ορθή εκτίμηση ενός Οι ιατρικές μεταφράσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση ενός ιατρικού φακέλου που προωθείται στο εξωτερικό. Η Care Life συνεργάζεται με μεταφραστές που έχουν πολύχρονη εμπειρία στην μετάφραση κειμένων ιατρικού περιεχομένου, με σκοπό να παρέχουμε  αξιόπιστες και  έγκυρες μεταφράσεις με τον συντομότερο δυνατό χρόνο παράδοσης.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα μεταφρασμένα έγγραφα σε ασφαλιστικούς φορείς/Ταμεία;

Αναλαμβάνουμε την επικύρωση των μεταφράσεων μέσω εξειδικευμένων δικηγόρων – οπότε και αυτές καθίστανται επίσημες για οποιαδήποτε χρήση τους και ισότιμες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τι σημαίνει «Ψηφιοποίηση Ιατρικών εξετάσεων»;

Με τον όρο «Ψηφιοποίηση Ιατρικών εξετάσεων» εννοούμε την δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου και την αποθήκευση κάθε είδους απεικονιστικής εξέτασης σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) με ενσωματωμένο πρόγραμμα viewer, κατάλληλο για ιατρική εκτίμηση.

Γιατί χρειάζομαι «Αντίγραφα-Ψηφιοποίηση Ιατρικών εξετάσεων»;

Τα περισσότερα νοσοκομεία Ευρώπης και Αμερικής, δέχονται για ιατρική εκτίμηση απεικονιστικές εξετάσεις μόνο σε μορφή CD ή DVD. Θα πρέπει  επίσης να αναφέρουμε ότι  ο ιατρικός φάκελος που προωθείται στο εξωτερικό δεν επιστρέφεται μετά την αξιολόγηση του. Ακόμη, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει  ενδιαφέρον επικοινωνίας με περισσότερα του ενός νοσοκομεία του εξωτερικού.  Συνεπώς, η δημιουργία αντιγράφων-ψηφιοποίησης ιατρικών εξετάσεων κρίνεται απαραίτητη.

Γιατί «Αντίγραφα-Ψηφιοποίηση Ιατρικών εξετάσεων» στην Care Life;

Οι συνεργάτες μας στον τομέα αυτό έχουν πολύχρονη εμπειρία στην δημιουργία αντιγράφων και ψηφιοποίηση ιατρικών εξετάσεων. Χρησιμοποιούν τον πιο σύγχρονο και πιστοποιημένο εξοπλισμό, με αποτέλεσμα την υψηλή ακρίβεια, άριστη ποιότητα, ταχύτητα και εξαιρετικά προσιτές τιμές.